Giới thiệu & Yêu cầu

Facenshop sử dụng công nghệ Facebook API để kết nối với fanpage tạo thành một hệ thống quản lý đơn hàng và chăm sóc khách hàng được thiết kế riêng cho các doanh nghiệp bán hàng online trên facebook.

Người dùng có thể quản lý nhiều comment, inbox fanpage tại một ứng dụng quản lý.

Facenshop là giải pháp SaaS (Software as a service) trên nền điện toán đám mây, thanh toán phí dịch vụ theo sử dụng mà không yêu cầu chi phí cài đặt.

Giải pháp

Facebook API Message

Kết nối Facebook fanpage qua API