Hệ thống chăm sóc học viên của Funix - FPT được phát triển từ giải pháp Newsoft Facebook Messaging, giải pháp cho phép học viên chat với fanpage và tin nhắn tự động chuyển hướng đến tài khoản của người thầy giáo (mentor)