Great.vn là mạng xã hội cho phép người dùng tự tạo một trang blog cá nhân của mình

Kéo thả thiết kế

Với công cụ kéo thả thiết kế, great.vn cho phép blogger có thể tự thiết kế trực tiếp trang blog cá nhân của mình bằng cách kéo thả các module vào vị trí mong muốn