Giới thiệu & Yêu cầu

Woim.info  (World Of Instrumental Music) là website nghe nhạc không lời với hơn 50000 bài hát. Yêu cầu đặt ra khi truy cập cần có tốc độ truy cập cao, lượng bài hát cần được lưu trữ không giới hạn và có thể tải được số lượt truy cập lớn. Không bị ăn cắp link nhạc. (Mỗi lần truy cập cần tạo ra một link có token cho bài hát)

 

Giải pháp

Woim được lưu trữ nhạc trên hệ thống lưu trữ dữ liệu S3 của Amazon. Website được xây dựng trên hosting/vps bình thường.

Với S3, dữ liệu các bài hát lưu trữ có thể lên tới hàng ngàn Tetrabyte, chi phí lưu trữ thấp và chi phí được tính theo số người sử dụng truy cập nghe nhạc.

 

Video giới thiệu Amazon S3

 

Hình ảnh được lưu trữ tại Amazon S3 - Tuy nhiên được cache qua CDN của nhà cung cấp VCCloud tại Việt Nam.

HybridX Framework

Dự án WOIM được thử nghiệm và phát triển trên nền tảng công nghệ HybridX Framework giúp tăng tốc độ khi chuyển trang gấp 30 lần. Sử dụng công nghệ VirtualDom (like reactjs) nhưng dùng template. HybridX lưu trữ phần template website về trình duyệt và sử dụng lại nhiều lần, trong mỗi lần truy cập chỉ dữ liệu thô (JSON) được truyền qua giúp máy chủ không cần phải làm công việc build HTML .

Một đặc trưng của HybridX là khi bot truy cập đường dẫn để phục vụ google seo . Phía Server sẽ render HTML như thông thường đảm bảo việc nội dung vẫn được sinh ra đầy đủ phục vụ cho SEO.