Giải pháp phần mềm xây dựng tổng đài chăm sóc khách hàng trên facebook - FaceNBrand

Giải pháp phần mềm xây dựng tổng đài chăm sóc khách hàng trên facebook - FaceNBrand

Doanh nghiệp của bạn sử dụng hệ thống makerting trên facebook, hoặc mở dịch vụ giải pháp liên quan đến sử dụng tin nhắn facebook. Người dùng chat với fanpage để được tư vấn hoặc tính phí tư vấn, nhưng phát sinh vấn đề người chăm sóc fanpage (lễ tân) không có đủ hết chuyên môn để trả lời khách hàng.

View solution